• LesnSkloka 1.jpg
  • LesnSkloka 5.jpg
  • LesnSkloka 3.jpg
  • LesnSkloka 2.jpg
  • LesnSkloka 4.jpg
Prodej sadebního materiálu a služby v lesním hospodářství

Výrobní středisko - Lesní školka Dobešov

Lesní školka Dobešov s.r.o. vznikla v roce 2010 odkoupením areálu bývalého semenářského závodu v obci Dobešov, který byl původně ve vlastnictví národního podniku Sempra.

Obec Dobešov se nachází jižně od města Černovice (střed trojúhelníku Tábor, Pelhřimov, Jindřichův Hradec) na hranici jihočeského kraje a kraje Vysočina.

V mezidobí, kdy již nefungoval semenářský závod a areál ještě nespravovala naše firma, se sice pozemky využívaly k pěstování sadebního materiálu, ale při převzetí ploch byly školky velice zanedbané. Bylo zapotřebí obrovského úsilí a finančních investic k dosažení současného stavu. Na některých záhonech zůstaly sazenice, které nebyly vyzvednuty spoustu let, ve skleníkách a na uložištích zůstaly prorostlé přestárlé rostliny v kontejnerech a některé plochy zůstaly ladem. Bylo nutné vzrostlé porosty odstranit, vyklučit pařezy a pomocí polaření a postupného čištění ploch od plevelů je znovu uvést do takového stavu, který nyní umožňuje pěstování prostokořenného sadebního materiálu.

FOTKY Z DOBY PO PŘEVZETÍ AREÁLU

V současné době má náš areál přibližně 8 ha a jeho součástí jsou mimo pěstebních ploch na prostokořennou a krytokořennou sadbu i dva skleníky a centrální budova s kanceláří a sociálním zázemím pro pracovníky. Dobré technické zázemí nám zajišťují garáže, skladovací hala, třídírna sazenic, klimatizovaný sklad k uskladnění sazenic a systém závlah.

Letecká mapa s areálem:

letecká mapa s areálem
 

Lesní školka | kontakt

mapa-lesní školka Dobešov

objednávky
sadebního materiálu na tel:
739 409 649